12 listopada 2013

Zaplanuj z nami styczeń: O teatrze słów kilka...

Teatr i Nowa Huta. Z pozoru dwa terminy tak od siebie odległe, jak to tylko możliwe. Z jednej strony kolebka kultury wysokiej, z drugiej dzielnica industrialna, robotnicza, w której kultura zepchnięta była na ostatnie miejsce w hierarchii. Jednak pozory mylą, o czym możemy się przekonać odwiedzając wystawę zatytułowaną "Teatr w Nowej Hucie".


Być może dla wielu będzie to zaskoczeniem, ale temat jest tak obszerny, że nie zmieścił się na jednej wystawie! Podzielono ją na dwie części. W oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Dzieje Nowej Huty pokazano historię nowohuckiego teatru od samego początku, czyli lat 50. XX w. do czasów współczesnych. Druga część wystawy znajduje się w Kamienicy Hipolitów, gdzie możemy dokładniej przyjrzeć się awangardowej twórczości Krystyny Skuszanki, Jerzego Krasowskiego oraz Józefa Szajny, których połączyła działalność w otwartym w 1955 roku Teatrze Ludowym.

Wystawę można zwiedzać do 30 marca 2014 roku. Bilet wykupiony na jedną część oczywiście zachowuje ważność podczas wizyty w drugim oddziale. Więcej informacji na stronie mhk.pl.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz